عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
[انتخاب موضوع]
فردى كه تقليد يا احتياط می‌کند، در احكام مربوط به آن چگونه بايد عمل نماید؟   نظر حضرتعالى در مورد ولى فقيه چيست؟ آيا ولى فقيه همان مرجع تقليد است؟  مكلف در عمل به احكام سه راه دارد: اجتهاد، تقليد و احتياط.  آیا مجرد داشتن رساله یک مرجع، سبب جواز تقليد جوان تازه مکلف شده می‌شود؟  آیا می‌توان بنابر احتياط از چند مجتهد تقليد کرد؟  با بودن رساله یک مرجع در منزل، فرزندان تازه مکلف شده مقلد ايشان می‌شوند؟  چرا زنان نمیتوانند مرجع شوند در حالیكه برخی در عصر ائمه اجازه مرجعيت داشتند؟  فرق مجتهد با مرجع چيست؟  رهبر واجب الاطاعة است يا مرجع؟ (در صورت بروز اختلاف در حكم يا فتوا)  چرا بعضى از مراجع همديگر را قبول ندارند؟  چرا خود مراجع با شناختى كه از هم دارند، يكى را به عنوان اعلم معرفى نمیكنند؟  اگر چند مجتهد در موردی، حكم به احتياط واجب دهند میتوان به آن حكم عمل نكرد؟  آیا مى توان به خاطر حكمى، مرجع تقليد را عوض كرد؟  در مواردی که مکلف حس كند از مرجعش اعلمتر است، رجوع به مرجع صحيح است؟  آيا مکلف مى تواند مرجع تقليد ثابتى نداشته باشد و از مراجع مختلف تقليد نماید؟  اگر مکلف، دو یا چند مرجع را اعلم تشخیص دهد چگونه باید یکی را انتخاب نماید؟  اگر مرجع، حكم به احتياط واجب و فالاعلم ايشان حكم به احتياط مستحب بدهند.  آیا گوشت حيوان شكار شده با اسلحه حلال است؟  اگر بايع بعد از وقوع معامله مفلس شود میتواند با اعمال خيار و غبن بيع را برگرداند؟  در طلاق خلع آيا زن می‌تواند بعد از طلاق از بذل خود برگردد و طلاق لغو شود؟