عربی
بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18322-1043     

اگر سند دیگری غیر از سند ملک خریداری شده به نام خریدار ثبت شود.

استفتاء:

الف: شخصى بعد از خريدارى منزل متوجه مى شود سند ديگرى غير منزل خريدارى شده به نام او ثبت شده و اين اشتباه توسط بنگاه انجام شده است و سند منزل خريدارى شده به نام مشترى ثبت نشده است. آيا بر مشترى واجب است سند را به نام مالك برگرداند؟

ب: هزينه نقل سند ـ به فرض وجوب ـ آيا بر عهده مشترى است يا مالك يا صاحب بنگاه كه اين اشتباه را كرده است؟

ج: آيا مشترى در فرض مزبور حق مطالبه اجرت براى نقل سند دارد يا نه؟

د: اگر مشترى در نقل سند به مالك اهمال و تأخير كرد و در دوران تأخير هزينه نقل سند گران شد، آيا مشترى ضامن گرانى به مالك هست يا نه؟

ه: آيا مشترى در فرض مزبور حق دارد نقل سند مالك را متوقف بر نقل سند خودش كند و امتناع كند تا او منتقل نمايد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: بلى چون ملك غير است، اشتباهاً به او داده شده است.

ب: به عهده بنگاه است.

ج: اگر اجرت را بايد بدهد بلى مى تواند مطالبه اجرت را بنمايد.

د: خير ضامن نيست مگر آنكه گران شدن مستند به او بشود كه در اين صورت او ضامن است.

ه: حق امتناع از انتقال ندارد مگر آنكه بنگاه عمداً اين خلاف را انجام داده باشد.

موارد مرتبط گرفتن آدرس منزل اجاره ای از بنگاه سبب لزوم نوشتن قرارداد در بنگاه نمى شود. آیا جایز است جنسى را كه هنوز خریداری نشده به فروش رساند؟
نظر شما :
captcha