عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
موضوع: طهارت
اگر شخصی با كفش خيس روى زمين نجس راه برود آيا پاى او هم نجس می‌شود؟  اگر آب قليل به خون بسته (منعقد شده) برسد، آیا نجس می‌شود؟  علت علمى يا فقهى نجس بودن سگ چيست، آيا از نظر نجاست با خوك فرق دارد؟  آيا خانم‌ها هم در خواب جنب می‌شوند؟  اگر انسان در حالت شهوانى شك كند منى خارج شده یا نه، غسل واجب نیست.  آیا لباس‌هايى كه آثار جنابت در آنها مشاهده می‌شود را جدا باید شست؟  پتویی که آثار جنابت روی آن مشاهده می‌شود را چگونه باید تطهیر نمود؟  مايعی كه بعد از استبراء خارج می‌شود پاك است و نماز را هم باطل نمی‌كند.  دليل اينكه الكل صنعتى پاك است چيست و چرا الكل صنعتى مست كننده نيست؟  اگر در غذا يا خوراكى الكل استفاده شود، آيا آن غذا نجس می شود؟  حکم زرد آبه که روی زخم، بسته شده و در صورت کنده شدن خون مى آيد چیست؟  آيا لباس نجسى که در ماشين لباسشويى شسته مى شود پاك مى گردد يا خیر؟  حکم رطوبتی كه شبيه منى بوده و بدون شهوت، بعد از بول خارج شود، چیست؟  اگر بعد از بول و استبراء، بى اختيار رطوبتى خارج شود، آيا اين رطوبت نجس است؟  آيا نوك آمپول كه در تزريق با خون تماس پيدا مى كند، نجس می شود؟  آيا خونى كه در زير پوست جمع شده، نجس است؟  اگر پزشكى كه مسلمان نیست با رطوبت با مريض ملاقات كند، وی نجس میشود؟  اگر دهان به خون آلوده شود، آیا نجس است و بايد تطهير نمود يا خیر؟  اگر در محل غسل، فرد ديگرى عمل حرامى انجام دهد آيا مضرّ غسل غاسل است؟  هنگام كشيدن مسح سر، آيا برخورد دست با موهاى خيس جلوى سر اشكال دارد؟  (جدید)