عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: مسايل جديد
آيا توليد و پيوند اندام و بافت حيوانى به انسان جايز است؟  جایز است از نمونه هاى بيولوژيكى افراد بدون اجازه آنها براى تحقیق استفاده کرد؟  آيا استفاده از سلول هاى بنيادين استخراج شده از جنين جايز است؟  آيا تغيير ژنتيكى در حيوانات جهت مطالعه جايز است؟  آيا جایز است در مقاصد پژوهشى؛ سلامتی حيوانات آزمایشگاهی به خطر بیفتد؟  در صورت انتقال ژن حيوان حرام گوشت به گياه، خوردن محصول آن چه حكمى دارد؟  آيا استفاده از ميوه ها و مواد غذايى حاصله از تغييرات ژنتيكى جايز است؟  آيا اصولا دست ورزى ژنتيكى و تغيير ساختار مولكولى موجودات زنده، جايز است؟